{Makkelijk, snel, professioneel en goedkoop!}

"Een klant is de belangrijkste bezoeker op ons erf. Hij is niet van ons afhankelijk; wij zijn van hem afhankelijk. Hij is niet iemand die ons werk onderbreekt; hij is het doel ervan. Hij is niet iemand die buiten ons bedrijf staat; hij maakt er deel van uit. We verlenen hem geen gunst door hem te bedienen, hij verleent ons een gunst door ons daartoe in de gelegenheid te stellen." -Ghandi

{Ervaring}© 2016 DE Solutions. All Rights Reserved.
betheme70wplk